EQUIPOS DE DESPOSTE

Sierras de desposte

Cuchillos circulares quantum flex

Esterilizadores de cuchillos

Descortezadoras / Peladoras

Desmembranadoras